HOE HET ALLEMAAL BEGON

 De Winterberger Höhendörfern - Neuastenberg, Langewiese, Hoheleye en Mollseifen - vierden in 2013 hun 300 jarig bestaan. Slechts een 'Bier- und Wurst Fest' in het 'jubeljaar' zou geen recht doen aan de geschiedenis van het voormalige Graafschap Wittgenstein-Berleburg - waar de Höhendörfern ooit deel van uitmaakten. Het graafschap was 300 jaar geleden tot ver over de landsgrenzen bekend als toevluchtsoord voor o.m. hugenoten, kerkelijke separatisten en radicale piëtisten. Een attractief Jahresprogramm in de periode 2013-2017 -  een lezingenreeks met thema's rond geloof en geschiedenis en een tentoonstelling - in TopLokatie Sauerland zorgden ieder jaar weer voor veel belangstelling. Verder werd in de huidige Frühstücksraum de Heimatstube Mollseifen ingericht - een klein lokaal historisch museum dat zich bezighield met de geschiedenis, traditie en cultuur van het dorp (zie foto links). Naast deze thema's schenken we tegenwoordig met 'Mollseifen Expo' ook veel aandacht aan duurzaamheid en kunst.

DUURZAME GASTVRIJHEID  

Voor ons vakantiehuis hebben we een criteria-catalogus op het gebied van duurzame gastvrijheid. De periodieke audit van de criteria-catalogus is bedoeld om ons inzicht te geven in de mate waarin wij als TopLokatie Sauerland op de goede weg zijn naar duurzame gastvrijheid en geeft ons input voor een jaarlijks verbeterprogramma. Ook werken we met de Sustainability Balanced Scorecard om jaarlijks heldere doelen te formuleren. Ons uiteindelijke doel is om de negatieve effecten van het toerisme op het prachtige Walddorf Mollseifen te verminderen en de positieve effecten te vergroten. Overigens vinden wij een vakantiehuis een ideale plek om over duurzaamheid te communiceren en zien dit als onderdeel van onze gastbeleving. Met onze communicatie over het thema duurzaamheid willen we transparantie tonen op weg naar duurzame gastvrijheid. Zie verder de pagina Duurzaamheid.

RESPECT NATURE

Er op uit gaan in de natuur bevordert onze gezondheid en versterkt het immuunsysteem. De natuur biedt een welkome gelegenheid om even uit de dagelijkse ‘sleur’ te komen en om nieuwe ervaringen op te doen. De basis voor een echte natuurbelevenis is een intacte natuurlijke omgeving en natuurvriendelijk gedrag. Voor een ‘groene’ toekomst moeten we daarom samen de natuur respecteren. Echte natuurliefhebbers nemen niet alleen hun eigen afval mee naar huis, ze verzamelen ook afval dat al in de natuur is beland! Doe mee en wij zorgen voor een bio vuilniszak en de juiste afvalverwerking. Nog meer tips! Houd rekening met andere gebruikers van onze natuur. Vermijd lawaai. Pluk geen planten of paddenstoelen - een foto is veel duurzamer. Reis indien mogelijk met het openbaar vervoer (de streekbus stopt voor onze deur!) en je respecteert onze prachtige natuur!

Gastvrijheid voor iedereen

De missie van Booking.com is om het voor iedereen gemakkelijker te maken om de wereld te ontdekken. Het leven wordt verrijkt door nieuwe ervaringen. We kunnen er echter alleen ten volle van genieten als we niet hoeven te doen alsof. Uit een onderzoek van Booking.com blijkt echter dat meer dan de helft van de LGBTQ+-reizigers zich niet welkom voelen in een hospitality bedrijf. Travel Proud is de bijdrage van Booking.com om daar verandering in te brengen. Het doel is om ervoor te zorgen dat LHBTQ+-mensen op zoveel mogelijk plaatsen een echte gastvrije ervaring hebben. Op die manier kunnen ze zich vrij voelen. Als TopLokatie Sauerland steunen wij dit initiatief van Booking.com. Bij ons is iedereen gelijk, ongeacht ras, religie, leeftijd, geslacht, lichamelijke handicap, seksuele geaardheid of sociale klasse. We zeggen ja tegen diversiteit en inclusie en streven ernaar om iedereen een warme en oprechte gastvrijheid te bieden. 

10e Verjaardag!

De tentoonstelling „Die Suche nach dem wahren Glauben“ in de bibliotheek van TopLokatie Sauerland bestaat 10 jaar! Het thema van de tentoonstelling is de perfecte symbiose tussen tolerantie en geloof aan het begin van de 18e eeuw in het Duitse graafschap Wittgenstein-Berleburg - tot dit voormalige graafschap behoorde vroeger Mollseifen, evenals Altastenberg en Neuastenberg. Het graafschap was 300 jaar geleden tot ver over de landsgrenzen bekend als toevluchtsoord voor o.m. hugenoten, kerkelijke separatisten en radicale piëtisten. De tentoonstelling laat verder zien door welke boeken - de zogenoemde 'Bibliotheca Mysticorum Selecta' - Graaf Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (†1741) werd beïnvloed. De graaf liet zich sterk inspireren door de Christelijke theosofie, een religieuze stroming die in het midden van de 16e eeuw in Duitsland ontstond. Uit de tijd van de graaf, stamt ook de beroemde Berleburger Bijbel, die een prominente plek in de expositie heeft. Download de brochure (pdf). 

One Planet

TopLokatie Sauerland is lid geworden van het One Planet Sustainable Tourism-programma. Het programma heeft tot doel duurzaam toerisme te versnellen om de uitdagingen van vervuiling, verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering aan te pakken. Het netwerk bevordert het delen van kennis en 'best practices'. Het toerisme is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de plasticvervuiling. Uit onderzoek blijkt dat toeristen verhoudingsgewijs veel meer plasticafval genereren dan een 'normaal' huishouden. Met de reductie van plastic kan het toerisme dus veel impact maken. TopLokatie Sauerland zet zich in om plastic verpakkingen zoveel mogelijk te vermijden en om herbruikbare, recyclebare of composteerbare plastic verpakkingen te gebruiken. Helpt u ons daarbij? Lees meer.

Berleburger Bibel Digitaal 

De Berleburger Bijbel  is een uitgebreid bijbelwerk van 8 delen dat tussen 1726 en 1742 in (Bad) Berleburg tot stand kwam en dat niet alleen een nieuwe Bijbelvertaling bood, maar vooral een uitgebreid commentaar op de Bijbelteksten. Hier kon men terugvallen op de rijke schat aan mystieke geschriften van Johannes Tauler, Thomas von Kempen, Johann Arndt en Jakob Böhme. De Berleburger Bijbel is de complete samenvatting van de anders nogal wijd verspreide geschriften van het radicale piëtisme en de Christelijke theosofie. Alleen deel  5 en 7 (tot 'Openbaring') waren tot nu toe op internet te vinden. Het doel van het project was om de ontbrekende delen 1, 2, 3, 4, 6 en 8 en het ontbrekende deel van deel 7 toegankelijk te maken voor internet. Dit werd onder meer mogelijk gemaakt door een genereuze donatie van TopLokatie Sauerland. Leest u verder (Duits).

Zuiver Drinkwater

Onderzoekers waarschuwen al jaren dat weekmakers kunnen oplossen in plastic flessen en in het grondwater terecht kunnen komen. Een groot probleem en reden nummer 2 tegen plastic flessen zijn de zogenoemde microplastics en andere schadelijke stoffen. Onderzoekers ontdekten dat met name in PET-flessen microplastics kunnen worden gevonden. En dan is er reden nummer 3: de smaak van het water. Als het muf smaakt, kan dit komen door het bottelen of het feit dat het water reageert met de plastic fles zelf en stoffen vormt, zoals acetaldehyde. Drink daarom puur, gezond en lekker drinkwater, vers uit de berg van Walddorf Mollseifen zo uit de kraan. Het koele water wordt streng gecontroleerd. De basis hiervoor is de Drinkwaterverordening. Het stelt eisen aan de kwaliteit van het water. Download de poster.

Verkoopbibliotheek

De Verkoopbibliotheek is gevestigd in de bibliotheek van TopLokatie Sauerland en geeft een prachtig overzicht van de geschiedenis van het verkoop- en verkoopmanagementboek. De collectie bestaat uit een kleine 900 boeken en is ingedeeld in chronologische tijdsframes. Naast een brede collectie Nederlandse verkoopboeken, bevat de collectie ook een aanzienlijk aantal Duitse, Engelse en Amerikaanse verkoopboeken. Heel bijzonder in de collectie zijn de eerste Amerikaanse schriftelijke verkoopcursussen uit de periode 1900-1915. Naast deze collectie is er ook aandacht voor het verkopen in 'vervlogen' tijden: o.m. een heuse Kiepenkerl met kiepe, diverse reiskoffers en oud beeldmateriaal. Voor de ontwikkeling van de bibliotheek wordt de hulp van de Sauerlanders gevraagd! We willen meer laten zien over de rondreizende handelaar uit het Sauerland. Heeft u oude wandelkaarten of foto's? We ontvangen ze graag!

DE KOOPMAN

VAN BOERENBLOED 

VOOR DE HANDEL GEBOREN 

TROKKEN WINTERBERGERS

DE WIJDE WERELD IN

GROOT WAS DE NOOD

OM DEZE TE LENIGEN 

RISKEERDEN ZIJ HUN LEVEN

DIT MOGEN WIJ NIET VERGETEN

De Koopman, Marktplaats Winterberg.
Klikt u hier, om meeer te lezen (Duits).
(De nood lenigen: iets minder erg maken).

Europees Ecolabel 

Het EU Ecolabel is handig als je wilt letten op de milieuvriendelijkheid van producten die je koopt. Het label heeft tot doel de negatieve effecten van productie en verbruik op het milieu, het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen te verminderen. Alleen producten, die voldoen aan strenge eisen in verband met milieukwaliteit én prestatie kunnen het Europese Ecolabel krijgen. Het EU Ecolabel maakt het dus makkelijk om milieubewuste keuzes te maken. Een van de sterke punten van het EU Ecolabel is dat rekening gehouden wordt met de volledige levenscyclus van een product, vanaf het winnen van de grondstoffen tot het moment waarop het product als afval wordt weggegooid. TopLokatie Sauerland koopt bij voorkeur producten mét EU Ecolabel. Zo worden o.m. schoonmaak- en wasmiddelen met EU Ecolabel gebruikt. Zie verder de pagina Duurzaamheid.

Het verleidelijke Getijdenboek

Het Getijdenboek ontstond in de dertiende eeuw en ontwikkelde zich uit het Brevier (gebedenboek voor geestelijken) en werd vooral gebruikt voor lekendevotie. De gebeden werden op vaste tijden van de dag uitgesproken en werden daarom getijden (horae, uren) genoemd. De meeste Getijdenboeken werden gemaakt in opdracht van de adel en rijke burgerij en door de uitgebreide illustraties was het een lust voor het oog. We hebben tien getijdenboeken (facsimile) in onze bibliotheek: Les Très Riches Heures en De Belles Heures du Duc de Berry (ca. 1400), Notre-Dame (ca. 1400), Het getijdenboek van Rouen (ca. 1400), Parijser Getijdenboek (ca. 1400), Brugge Vat. 94 (ca. 1500), Madonna Vat.10293 (ca. 1500), Engelbrecht II van Nassau (ca. 1500), Markgrafen Christoph I. van Baden (ca. 1500) en Anne de Bretagne (ca. 1500). Als een school iets bijzonders wil doen met Pasen, Pinksteren of Kerstmis, dan kan de collectie uitgeleend worden. 

Voor een groenere toekomst

„Heute für Morgen pflanzen“ -  achter deze slogan staat een buitengewoon en duurzaam project van de stad Winterberg. De gemeente plant in samenwerking met brouwerij Krombacher maar liefst 22.000 loofbomen op een speciaal voor de campagne beschikbaar gesteld stuk land in het idyllische hooggelegen dorpje Altastenberg. Het planten van bomen is een effectieve en duurzame manier om klimaatverandering tegen te gaan. Ze nemen CO2 op en geven tegelijkertijd zuurstof af. En bomen bieden een leefgebied voor dieren. Inwoners van de stad Winterberg maar ook gasten van onze prachtige vakantieregio, kunnen voor slechts 5 euro boomsponsor worden. Met dit meerjaren project wil de gemeente Winterberg een voorbeeld stellen voor een rijkere natuur. TopLokatie Sauerland heeft al enkele bomen geadopteerd. Doet u ook mee? Meer info hier.

Duurzaam Reizen

Booking.com zet zich in om duurzaam reizen voor vakantiegangers gemakkelijker te maken. Uit een enquête van Booking.com bleek dat de vraag naar duurzame accommodaties elk jaar toeneemt: 83% van de reizigers wereldwijd geeft om duurzaam reizen en 73% van de reizigers zegt dat ze eerder een accommodatie boeken die stappen onderneemt om duurzamer te zijn. Maar er moet meer gebeuren zegt Booking.com. De helft van de respondenten vond namelijk dat ze niet uit genoeg duurzame reismogelijkheden konden kiezen en 41% wist niet hoe of waar dergelijke opties te vinden waren. Met het label voor duurzaam reizen maakt Booking.com het haar gasten makkelijker om te kiezen. Booking.com heeft onlangs TopLokatie Sauerland het label voor duurzaam reizen toegekend! Minder afval, een lager energie- en waterverbruik en het ondersteunen van de lokale gemeenschap zijn zaken die Booking.com belangrijk hierin vindt. Zie verder de pagina Duurzaamheid.

FIGHTING FOOD WASTE 

TopLokatie Sauerland biedt bewustwordingsactiviteiten aan op het gebied van voedselverspilling en minder verpakkingsafval. Logisch, want de meeste van onze gasten bereiden hun eigen maaltijden zelf. Wat is het probleem? Jaarlijks wordt ongeveer een derde van het voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd, verspild. En het afval zal tegen 2030 zelfs met een derde toenemen. Zo'n 9 procent van ons eten verdwijnt jaarlijks in de afvalbak, dat is ruim 34 kilo voedsel per persoon per jaar. Alle huishoudens samen verspillen daarmee in Nederland 590 miljoen kilo voedsel. Een groot deel van deze verspilling kan worden vermeden door eenvoudige oplossingen. Een betere inkoop, een juiste opslag/koeling en een bewustere omgang met voedsel kunnen ervoor zorgen dat er minder in de vuilcontainer belandt. Het is geen geheim, dat al het voedsel in de wereld ongelijk verdeeld is, dus laten we er zuinig mee omgaan! Download de poster.

Duurzame Reisbestemming

„Nachhaltiges Reiseziel“ (Duurzame reisbestemming) is de eerste certificeringsprocedure in Duitsland die een toeristische bestemming certificeert en de vakantieregio Winterberg heeft het certificaat onlangs behaald! De duurzaamheidscertificering van een bestemming vereist een goede interactie tussen de belangrijkste toeristische speler - in de vakantieregio Winterberg is dit Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH - en de toeristische dienstverleners binnen de bestemming. Niet alleen Winterberg Touristik moest aan criteria voldoen, ook de bedrijven binnen de bestemming moesten zich inzetten voor duurzame ontwikkeling van het toerisme in hun regio. Deze bedrijven worden erkend als „Partner Nachhaltiges Reiseziel“ en zijn belangrijke spelers bij het zorgvuldig uitvoeren van acties en activiteiten rondom het thema duurzaamheid. TopLokatie Sauerland is aangewezen als een van de partners in de vakantieregio Winterberg en heeft hiervoor het TourCert Qualified-keurmerk behaald.

Educatief aanbod Biodiversiteit

Biodiversiteit is een onmisbare hulpbron voor de toeristische sector in Hochsauerland. Het leeft ervan gasten een intacte omgeving en een intensieve natuurbeleving te kunnen bieden. Helaas schaadt het toerisme in het Hochsauerland ook de biodiversiteit. Met elke uitbreiding van de toeristische infrastructuur worden de natuurlijke leefgebieden van planten en dieren kleiner. Sinds de oprichting, promoot NaturFreunde Deutschland  duurzaam en ecologisch toerisme. Hun activiteiten variëren van educatieve programma’s tot duurzame ontwikkeling van natuurgebieden. TopLokatie Sauerland biedt vanaf 2023 in samenwerking met Naturfreundehaus Mollseifen een educatief programma voor groepen aan met als thema biodiversiteit. Zo ontdekken we in het programma „Mehr als nur Grün” de hoge heide op de top van de Kahler Asten, bezoeken we een interactieve tentoonstelling en leren we meer over biodiversiteit en klimaat.

LOVE ART

Musea zijn een belangrijke exponent van kunst en cultuur. Maar is een museumbezoek wel een issue voor Generatie Z?  Jongeren vinden musea saai - ondanks bijvoorbeeld de digitaliseringsslag die veel musea hebben gemaakt - en lopen 'verplicht' met hun ouders of leraar langs, in hun ogen, stoffige schilderijen en beelden. Voor ons aanleiding om eens na te denken hoe je jongeren enthousiaster kunt maken voor beeldende kunst. Daarbij maken we gebruik van een aantal (internationale) onderzoeken die zich focussen op min of meer dezelfde vraag. Het resultaat van ons 'denkproces' tref je nu aan in TopLokatie Sauerland, waar we een heuse Kunstmuur hebben ingericht met laagdrempelige en humorvolle kunst. Met vaak controversiële kunstobjecten en designer toys proberen we jongeren een mening over kunst te ontlokken. De gekozen objecten balanceren vaak op het randje van kunst en kitsch en vaak ook op het randje van plagiaat en parodie. 

Voor de regio

Het pittoreske Walddorf Mollseifen op de zuidelijke helling van de Kahler Asten heeft veel verrassingen in petto. Aantrekkelijke wandelpaden leiden door een ongerept landschap met een gevarieerde flora en fauna. Je ontspant te midden van geurige zomerweiden en ademt heldere berglucht in. Vanaf Walddorf Mollseifen kun je de Kahler Asten en andere mooie wandelbestemmingen te voet bereiken. In de winter begint jouw dag op langlaufloipes of pistes die door besneeuwde bossen of over hoogten met geweldige uitzichten leiden. Kortom, we houden van Walddorf Mollseifen en we willen samen met jou iets teruggeven aan dit prachtige dorp. Vanaf 2022 doneren we 10% van onze jaarwinst aan lokale duurzaamheidsprojecten. Wij willen graag impact maken, en dat willen we samen met jou doen! Zie verder de pagina Duurzaamheid.  

Wintersport en natuurbehoud

Zodra de temperaturen laag genoeg zijn om sneeuw te maken, zwelt de toeristenstroom in Winterberg aan. Op het eerste gezicht lijkt het misschien alsof wintersport en natuurbehoud niet samen kunnen gaan - toch heeft de wintersport wel degelijk een positief effect op de biodiversiteit in dit deel van het Sauerland. Of het nu zomer of winter is, natuurbehoud speelt in Winterberg altijd een belangrijke rol. Omdat de bergweiden worden gebruikt als skipistes, worden ze vrij gehouden van bomen en struiken. Hierdoor blijft de diversiteit van planten en bloemen behouden die anders onder struiken en bomen zouden verdwijnen. Ook de dichte laag kunstsneeuw in de winter biedt speciale bescherming voor de biodiversiteit van de bergweiden. Verder wordt pas laat in de zomer de bergweiden voor het eerst gemaaid en wordt er geen kunstmest gebruikt. Dit natuurlijke beheer van de bergweiden zorgt voor een bijzonder grote verscheidenheid aan planten, waarvan sommige met uitsterven worden bedreigd. Zie ook ons Project Bergweide (planning).

Warmte-energieverbruik

We hebben een onderzoek laten uitvoeren om vast te stellen of het warmte-energieverbruik van ons gebouw gemiddeld is en of het gebouw relatief veel of weinig klimaatbelastende CO2 veroorzaakt. De conclusie is: Het warmte-energieverbruik van TopLokatie Sauerland is 57 kWh per vierkante meter/jaar. Het ligt daarmee ruim onder het gemiddelde verbruik van vergelijkbare woongebouwen in de regio*. De huidige CO2-emissie van 8,9 t/jaar kan daarom als gunstig worden omschreven (zie document Ressourcenverbräuche). Toch willen we alternatieven onderzoeken om het gebouw te verwarmen. Dit jaar starten we een proef met infrarood-verwarming. Wij denken dat infrarood-verwarming in de winter voor extra comfort zorgt en de bestaande verwarming in het voor- en najaar kan vervangen. In de woonkamers van de appartementen 1 en 4 komen infrarood panelen en we willen onze gasten vragen naar hun ervaringen. * Heizspiegel

Drie-generaties vakanties

Drie-generaties vakanties zijn steeds meer in trek, zo ook bij TopLokatie Sauerland. Grootouders, kinderen en kleinkinderen die samen op vakantie gaan. Grootouders die iets te vieren hebben of families die het geweldig vinden om samen te genieten. Want met opa en oma op vakantie is onvergetelijk voor de kleinkinderen! Maar vakanties met meerdere generaties heeft zo z'n uitdagingen. Voor grootouderen die bijvoorbeeld last hebben van hun evenwicht is een 'vreemde' badkamer een extra obstakel. Dat is de plek waar de kans op vallen het hoogst is. Daarom hebben we de badkamer in appartement 1 veiliger gemaakt: antislip strips verminderen de kans op uitglijden, een douchekruk en een verhoogd toilet zorgen voor extra stabiliteit en comfort en wandbeugels bieden extra steun en zekerheid. Zo dragen we bij aan een onvergetelijke drie-generaties vakantie! Leest u verder.

Avontuurlijk kleurboek Winterberg

Ontdek de magische wereld van Winterberg! Met trots presenteren wij het gloednieuwe kleurboek van Vakantiewereld Winterberg! In dit magische boek neemt mascotte "Waldi" de kleine kunstenaars mee op een avontuurlijke reis door onze vakantiewereld. Met veel spel, plezier en fantasie presenteert Waldi alle spannende activiteiten die onze regio te bieden heeft. Van knutselen tot het inkleuren van spannende scènes – hier zijn er geen grenzen aan de creativiteit! Het beste gedeelte? Het kleurboek is niet alleen een leuke bezigheid voor kinderen, maar ook een manier om ons milieu te beschermen! Het is gedrukt op duurzaam FSC-papier en steunt het project "Winterberger-Baumpate" zodat elke kleine kunstenaar een echte boomheld kan worden! De kleurboeken vind je in de brochurekast beneden in de hal.

OOG IN OOG

De Nederlandse Gouden Eeuw was een periode van enorme welvaart voor de jonge republiek. De internationale handel bloeide op dankzij de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) - al heeft het ook een bittere geschiedenis, waarin Nederland ook actief was in de trans-Atlantische slavernij. Tijdens de Gouden Eeuw maakte Nederland een culturele ontwikkeling door die sterk verschilde van die van de buurlanden en algemeen beschouwd wordt als een van de hoogtepunten uit de vaderlandse geschiedenis. Terwijl in andere landen, rijke aristocraten beschermheren van de kunsten waren, speelden in Nederland de rijke burgerij deze rol. Vanaf dit jaar is de tentoonstelling De Gouden Eeuw van de kunst in Nederland in de Jagdhütte van TopLokatie Sauerland te zien. Naast de prachtige schilderijen van Rembrandt, Hals, Vermeer en Steen, zijn er veel oude (kinder)spelen die je eens kunt uitproberen. Verder lezen.