TOPLokatie Sauerland

Duurzaamheid / Nachhaltigkeit

TopLokatie Sauerland neemt haar ecologische en maatschappelijke verantwoordelijkheid:
- Geeft de voorkeur aan milieuvriendelijke en regionale producten;
- Gaat zuinig om met energie en water;
- Vermindert haar CO2-uitstoot;
- Maakt gebruik van duurzame energie;
- Scheidt/vermijdt afval;
- Bevordert de regionale economie;
- Behoudt/stimuleert de natuurlijke diversiteit en het cultureel
  erfgoed;
- Verhoogt de tevredenheid van gasten en medewerkers;
- Verbetert continu de (milieu)kwaliteit van haar bedrijfsvoering;
- Ondersteunt gasten bij het plannen van een duurzame vakantie;
- Doneert 10% van de jaarwinst aan lokale duurzaamheidsprojecten.

TopLokatie Sauerland stellt sich ihrer ökologischen und sozialen Verantwortung:
- Bevorzugt umweltfreundliche und regionale Produkte,
- Setzt Energie und Wasser sinnvoll ein,
- Reduziert den CO2-Ausstoß,
- Verwendet erneuerbare Energie,
- Trennt und vermeidet Abfälle,
- Fördert die regionale Wirtschaft,
- Bewahrt/stimuliert die natürliche Vielfalt und das kulturelle Erbe,
- Erhebt die Zufriedenheit der Gäste und Mitarbeiterinnen und
  Mitarbeiter,
- Verbessert die (Umwelt)Qualität der Geschäftstätigkeit laufend,
- Unterstützt die Gäste bei einer nachhaltigen Urlaubsgestaltung,
- Spendet 10 % des Jahresgewinns an lokale Nachhaltigkeitsprojekte.