HEIDENtour

De Heidenstraße was een meer dan 1000 jaar oude en ongeveer 500 kilometer lange handelsroute die van Keulen naar Kassel liep. De oude handelsroute wordt in het Sauerland vaak "Heidenstraße" genoemd. Elders wordt deze weg, die vanaf de 8e eeuw werd gebruikt, ook "Köln-Kasseler Landstraße" of "oude landweg" genoemd. Hoe de "Heidenstraße" aan zijn naam komt, is tot op de dag van vandaag niet duidelijk. Een verklaring zou mogelijk kunnen zijn dat de kerstening plaatsvond vanuit Keulen langs deze weg door het Sauerland. Sauerland en Saksen waren destijds missiegebieden. Via deze weg kwamen missionarissen bij de zogenoemde 'heidenen'. Een andere verklaring is dat de handelsroute op veel plaatsen door heidevelden liep, die door ontbossing en begrazing waren ontstaan. Door zijn verbinding was de Heidenstraße in de middeleeuwen de belangrijkste weg door het Sauerland. Met de aanleg van andere wegen in de 19e eeuw verloor de Heidenstraße zijn bijzondere verkeersbelang. In het Sauerland zijn nog delen van de oorspronkelijke Heidenstraße te zien en deze worden beschermd als archeologisch monument.

In onze Heiden-tour hebben we twee prachtige dagetappes:
- van Winterberg naar Kuestelberg, via Schlossberg naar Oberschledorn (16,2 km);
- van Winterberg via Altastenberg, Westfeld, Oberkirchen, Winkhausen, Gleidorf naar Schmallenberg (22,0 km).

De twee etappes gaan meestal over onverharde wegen en bospaden, je krijgt vaak het gevoel dat je helemaal alleen bent. Maar gelukkig kun je tegenwoordig veilig door de Sauerlandse bossen wandelen. De paden zijn goed bewegwijzerd en meestal gemarkeerd met een gele schelp (Jakobsweg). De Heidenstraße staat ook goed aangegeven op sommige wandelkaarten. De enige vereisten zijn goede schoenen, regenkleding en een beetje fysieke conditie om de steile paden te bedwingen.

* Het is niet helemaal duidelijk hoe de handelsroute van Bründersen naar Kassel verliep (en is daarom niet in Google Maps opgenomen).
** De Heidenstraße maakt deel uit van de Pelgrimsroutes (Jakobsweg) naar Santiago de Compostella. 

Download het KML bestand van deze Tour naar uw routeplanner.Laden Sie die KML-Dateien von diesem Tour in Ihren Routenplaner herunter.
Op de kruising van twee belangrijke middeleeuwse wegenKeulen-Kassel en Frankfurt-Soest, is Winterberg ontstaan.Winterberg entstand am Schnittpunkt zweier wichtigermittelalterlicher Straßen Köln-Kassel und Frankfurt-Soest.

Die Heidenstraße war eine über 1000 Jahre alte und rund 500 Kilometer lange Handelsstraße, die auf einem direkten Weg von Köln nach Kassel führte. Die alte Fernhandelsstraße wurde im Sauerland „Heidenstraße“ genannt. Anderenorts wurde die ab dem 8. Jahrhundert genutzte Straße auch „Köln-Kasseler Landstraße“ oder „alte Landstraße“ genannt. Wie die „Heidenstraße“ zu ihrem Namen kam, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Eine Erklärung könnte möglicherweise daher kommen, dass die Christianisierung von Köln her entlang dieser Straße durchs Sauerland erfolgte. Das später kurkölnische Sauerland und Sachsen waren zur damaligen Zeit Missionsgebiete. Über den alten Verbindungsweg kamen Missionare zu den so genannten 'Heiden'. Eine andere Erklärung des Namens ist, dass der Weg an vielen Stellen durch Heidelandschaften führte, die durch Abholzung und Beweidung entstanden waren. Wegen ihrer Anbindung war die Heidenstraße im Mittelalter die wichtigste Straße für das Sauerland - denn bereits im frühen Mittelalter war das Sauerland von Handelsstraßen durchzogen. Durch den Bau von weiteren Landstraßen im 19. Jahrhundert verlor die Heidenstraße ihre besondere Verkehrsbedeutung. Sie ist im Sauerland an vielen Stellen noch in Form von Hohlwegbündeln oder Gehölzstreifen im Landschaftsbild erkennbar und stellenweise als Bodendenkmal geschützt.

In unserer Heidenttour haben wir zwei wunderschöne Tagesetappen:
- von Winterberg nach Küstelberg, über Schlossberg nach Oberschledorn (16,2 km);
- von Winterberg über Altastenberg, Westfeld, Oberkirchen, Winkhausen, Gleidorf bis nach Schmallenberg (22,0 km).

Zwei Tagesetappen, auf der man in Verbindung mit anderen sauerländischen Wanderwegen noch heute auf Spuren der alten Heidenstraße stoßen kann. Es geht oft über traumhafte Feldwege, Waldpfade oder Hohlwege, man bekommt den Eindruck, auf sich selbst gestellt zu sein. Doch ganz so schlimm, wie es noch im Mittelalter war, ist es heute nicht mehr. Heute kann man ohne Gefahren durch die sauerländischen Wälder wandern. Die Wege sind gut ausgeschildert und meistens mit einer gelben Muschel (Jakobsweg) versehen. Auch  auf manchen Wanderkarten ist die Heidenstraße gut markiert. Die einzigen Voraussetzungen sind gutes Schuhwerk, Regensachen und ein wenig Kondition um die steilen Pfade zu meistern.

* Wie die Heidenstraße von Bründersen nach Kassel verlief, ist nicht ganz klar (und ist daher nicht in Google Maps aufgenommen).
** Die Heidenstraße ist Teil der Pilgerwege (Jakobsweg) nach Santiago de Compostela.