TOPLokatie Toscana

De' Medicitour

De familie De' Medici uit Florence vormde van de 15e tot de 18e eeuw een invloedrijke Italiaanse dynastie, waaruit de groothertogen van Toscane, drie pausen en twee koninginnen (van Frankrijk) voortkwamen. De' Medici verwierven hun rijkdom in de textielhandel. Later domineerden ze de Europese financiële wereld van de vroegmoderne tijd - ook door hun relaties met het pausdom. Hun kunstpatronaat heeft de Renaissance in Florence mogelijk gemaakt en vormgegeven. In de heuvels rondom Florence liggen heel wat prachtige villa’s, die ooit toebehoorden aan deze machtige en invloedrijke familie. UNESCO heeft twaalf villa's en twee tuinen op de Werelderfgoedlijst geplaatst die getuigen van de invloed die de familie heeft op de moderne Europese cultuur. Onderstaand hebben we de belangrijkste villa's van de familie De' Medici opgenomen.

Die Familie De' Medici aus Florenz bildete vom 15. bis 18. Jahrhundert eine einflussreiche italienische Dynastie, aus der Großherzöge der Toskana, drei Päpste und zwei Königinnen (von Frankreich) hervorgingen. De' Medici erwarben ihren Reichtum im Textilhandel. Später dominierten die Familie - auch durch ihre Beziehungen zum Papsttum - die europäische Finanzwelt der frühen Neuzeit. Ihr Mäzenatentum ermöglichte und prägte die Renaissance in Florenz. In den Hügeln um Florenz befinden sich viele schöne Villen, die einst der mächtigen und einflussreichen Familie gehörten. Die UNESCO hat zwölf Villen und zwei Gärten in die Liste des Welterbes aufgenommen die zeugen von dem Einfluss, dass die Familie De' Medici auf die moderne europäische Kultur hat. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Villen De' Medici aufgelistet.

Download het KML bestand van deze Tour naar uw routeplanner of maak een nieuwe lijst aan in Google Maps. Laden Sie die KML-Dateien von diesem Tour in Ihren Routenplaner herunter oder speichern Sie eine neue Liste in Google Maps.