TOPLokatie Toscana

Firenzetour

De Firenzetour staat in het teken van de renaissance. Deze tour is geen (gortdroge) opsomming van bezienswaardigheden maar de tour wil een verhaal over de renaissance vertellen met Firenze als prominent middelpunt én startpunt. Op allerlei terreinen – zoals in de literatuur, muziek, architectuur, schilderkunst en wetenschap – vond een sterke oriëntatie plaats op de klassieke oudheid en de mens als uniek wezen.

Firenze wordt met recht beschouwd als de eerste stad van de renaissance (letterlijk: wedergeboorte) en is een periode in de Europese cultuurgeschiedenis die volgde op de (donkere) middeleeuwen. Firenze maakte gedurende de veertiende en vijftiende eeuw een ongekende culturele bloei door. De stad dankte haar welvaart met name aan een bloeiende wolnijverheid. Het waren enkele Florentijnse schrijvers die het beeld van de renaissance bepaalden. In de veertiende eeuw waren dit Dante Alighieri, Francesco Petrarca en Giovanni Boccaccio. En in de vijftiende eeuw waren dit Giannozzo Manetti, Marsilio Ficino, Leonardo Bruni en Giovanni Pico della Mirandola. Er ontstaan belangrijke traktaten die de waardigheid van de mens centraal stellen. De term 'renaissance' verwijst ook naar de heropleving van de klassieke oudheid, de teloorgang van het feodale stelsel en het grote aantal belangwekkende wetenschappelijke ontdekkingen. De idealen van de renaissance verspreidden zich vanuit Firenze naar Siena en Lucca en de volgende eeuw over het grootste deel van Europa. Het geslacht De' Medici (of Dei Medici) was een machtige en invloedrijke familie in Firenze en speelde op het gebied van kunst en cultuur een toonaangevende rol als mecenas. Zie verder De' Medicitour.

Galleria dell'Accademia is beroemd vanwege het beeldhouwwerk David van Michelangelo. Michelangelo begon zijn opleiding als beeldhouwer in de tuinen van De' Medici. In het Museo Leonardo Da Vinci zijn vele uitvindingen van hem te bewonderen. Als je door het museum loopt merk je hoe verbluffend ver Leonardo da Vinci zijn tijd vooruit was. Het Palazzo Medici-Riccardi is een stadspaleis van de familie De' Medici. De Cattedrale di Santa Maria del Fiore (Duomo) is de basiliek en het dominerende symbool van de stad. Cosimo De' Medici gaf Filippo Brunelleschi en Donatello opdracht tot de bouw van de markante koepel en de versiering van de Dom. De' Medici liggen begraven in de Cappelle Medicee van de Basilica San Lorenzo. De Biblioteca Medicea Laurenziana is een grote bibliotheek aan de Basilica San Lorenzo van de familie De' Medici. Casa di Dante, het voormalige woonhuis van Dante Alighieri is helemaal gewijd aan de dichter en zijn werk, maar laat ook goed zien hoe Firenze er in Dantes tijd uitzag. Het Palazzo Vecchio was honderden jaren lang het belangrijkste gouvernementele gebouw van de stad. In het Palazzo bevindt zich ook het dodenmasker van Dante Alighieri en zijn de wanden van de Salone dei Cinquecento opgeluisterd met taferelen die de glorietijd van de De' Medici's in herinnering brengen. Le Gallerie degli Uffizi is een van de oudste en belangrijkste kunstmusea ter wereld en was lange tijd in het bezit van De' Medici-familie. Museo Galileo is gewijd aan de wetenschapper Galileo Galilei. Basilica di Santa Croce wordt beschouwd als een van de mooiste gotische basilieken van Italië. Er zijn onder meer graftomben te vinden van Leonardo Bruni, Galileo Galilei, Niccolo Machiavelli en Dante Alighieri. Ponte Vecchio is de bekendste brug van Florence. Boven de brug bevindt zich de Corridoio Vasariano. Deze besloten passage van ongeveer een kilometer lang had als doel de leden van de familie De' Medici een route te bieden tussen Palazzo Vecchio en Palazzo Pitti zonder zich onder het volk te hoeven begeven. Palazzo Pitti werd in 1458 gebouwd. In 1549 werd het paleis eigendom van de familie De' Medici. Tot 1737 werd het paleis bewoond door de familie. Galleria Palatina is een museum in het Palazzo Pitti. Het heeft verschillende zalen met werken van onder meer Sandro Botticelli en Rafaël. De Boboli-tuinen (Giardino di Boboli) liggen achter Palazzo Pitti en werden door de familie De' Medici aangelegd.

Download het KML bestand van deze Tour naar uw routeplanner of maak een nieuwe lijst aan in Google Maps. Laden Sie die KML-Dateien von diesem Tour in Ihren Routenplaner herunter oder speichern Sie eine neue Liste in Google Maps.

Firenzetour

Bei der Firenzetour dreht es sich um die Renaissance. Diese Tour ist keine Liste von Sehenswürdigkeiten, aber die Tour möchte eine Geschichte erzählen über die Renaissance mit Florenz als prominentem Zentrum und Startpunkt. In allen Bereichen - wie in Literatur, Musik, Architektur, Malerei und Wissenschaft - fand eine starke Orientierung an der klassischen Antike und dem Menschen als einzigartigem Wesen statt.

Florenz gilt als die erste Stadt der Renaissance (wörtlich: Wiedergeburt) und ist eine Periode in der europäischen Kulturgeschichte, die dem (dunklen) Mittelalter folgte. Florenz erlebte im 14. und 15. Jahrhundert einen Kulturboom. Die Stadt verdankte ihren Wohlstand hauptsächlich an einer florierenden Wollindustrie. Es waren einige florentinische Schriftsteller, die das Bild der Renaissance definierten. Im 14. Jahrhundert waren dies Dante Alighieri, Francesco Petrarca und Giovanni Boccaccio. Und im fünfzehnten Jahrhundert waren dies Giannozzo Manetti, Marsilio Ficino, Leonardo Bruni und Giovanni Pico della Mirandola. Es entstehen wichtige Traktate, die sich auf die Würde des Menschen konzentrieren. Der Begriff "Renaissance" bezieht sich auch auf die Wiederbelebung der Antike, den Niedergang des Feudalsystems und die Vielzahl wissenschaftlicher Entdeckungen. Die Idealen der Renaissance verbreiteten sich von Florenz über Siena und Lucca bis hin zum größten Teil Europas. Die Familie De' Medici (oder Dei Medici) war eine mächtige und einflussreiche Familie in Florenz und spielte eine führende Rolle als Förderer in den Bereichen Kunst und Kultur. Siehe auch De' Medicitour.

Die Galleria dell'Accademia ist berühmt für die Skulptur David von Michelangelo. Michelangelo begann seine Ausbildung zum Bildhauer in den Gärten von De' Medici. Viele seiner Erfindungen können im Museo Leonardo Da Vinci bewundert werden. Wenn Sie durch das Museum gehen, werden Sie feststellen, wie erstaunlich weit Leonardo da Vinci seiner Zeit voraus war. Der Palazzo Medici-Riccardi ist ein Stadtpalast der Familie De 'Medici. Die Kathedrale Santa Maria del Fiore (Dom) ist das dominierende Symbol der Stadt. Cosimo De' Medici beauftragte Filippo Brunelleschi und Donatello mit dem Bau der markanten Kuppel und der Dekoration der Kathedrale. Die De' Medici sind in der Cappelle Medicee der Basilika San Lorenzo begraben. Die Biblioteca Medicea Laurenziana ist eine große Bibliothek der Familie De' Medici. Casa di Dante, das ehemalige Haus von Dante Alighieri, widmet sich ganz dem Dichter und seinem Werk, zeigt aber auch deutlich, wie Florenz zu Dantes Zeiten aussah. Der Palazzo Vecchio war jahrhundertelang das wichtigste Regierungsgebäude der Stadt. Der Palazzo beherbergt auch die Totenmaske von Dante Alighieri und die Wände des Salone dei Cinquecento sind mit Szenen geschmückt, die an die Blütezeit der De' Medici erinnern. Le Gallerie degli Uffizi ist eines der ältesten und wichtigsten Kunstmuseen der Welt und befand sich lange im Besitz der Familie De' Medici. Das Museo Galileo ist dem Wissenschaftler Galileo Galilei gewidmet. Die Basilika Santa Croce gilt als eine der schönsten gotischen Basiliken Italiens. Die Gräber von Leonardo Bruni, Galileo Galilei, Niccolò Machiavelli und Dante Alighieri befinden sich dort. Ponte Vecchio ist die berühmteste Brücke von Florenz. Über der Brücke befindet sich das Corridoio Vasariano. Dieser etwa einen Kilometer lange geschlossene Durchgang sollte der Familie De' Medici einen Weg zwischen Palazzo Vecchio und Palazzo Pitti bieten, ohne sich unter die Menschen mischen zu müssen. Der Palazzo Pitti wurde 1458 erbaut. 1549 ging der Palast in den Besitz der Familie De' Medici über. Der Palast wurde bis 1737 von der Familie bewohnt. Die Galleria Palatina ist ein Museum im Palazzo Pitti. Es verfügt über mehrere Räume, in denen unter anderem Werke von Sandro Botticelli und Raffael ausgestellt sind. Der Boboli-Garten (Giardino di Boboli) befindet sich hinter dem Palazzo Pitti und hat einer wichtigen Sammlung von Skulpturen.