TOPLokatie Loire

Villetour

Angers is een oude stad gelegen aan de oevers van de rivier Maine. Al sinds de Romeinse tijd is deze stad belangrijk geweest voor het noordwesten van het land. Tegenwoordig staat het echter ook bekend om de vele bloemenmarkten die in de stad gehouden worden en de stad wordt ook wel de meest bloemrijke stad van Europa genoemd.

Saumur is een oude stad die vooral bekend staat om de Cadre Noir. Deze beroemde rijschool is enigszins te vergelijken met de Spaanse Rijschool van Wenen. Naast de rijschool vind je in Saumur ook een tentoonstelling over paarden in het Musée du Cheval en een tentoonstelling over de geschiedenis van de cavalerie in het Musée de la Cavalerie te vinden.

Chinon is een van de meest historische plaatsen van de Loirestreek. De stad werd al in de tijd van de Romeinen bewoond en vervolgens werd het een belangrijke stad in de Middeleeuwen. De oude stad is goed bewaard gebleven en Chinon staat vol met oude vakwerkhuizen.

Tours kent een lange geschiedenis waar nog veel van terug te zien is. De stad wordt ook wel Petit Paris genoemd en het is dan ook zeker een prachtige stad in de Pays de la Loire. Bij koersliefhebbers is de stad bekend als aankomstplaats van de wielerklassieker Parijs – Tours die ieder najaar wordt gereden.

Amboise is een klein stadje dat tegenwoordig vooral bekend staat om de wijn. Vroeger was het echter de thuisbasis van de Franse koninklijke familie. Het kasteel van Ambois werd in de 15de eeuw opgekocht door het koningshuis en na een grootste verbouwing was het een van de favoriete woningen van de Franse adel.

Blois is een prachtige stad en ligt op een strategisch punt tussen twee heuvels aan de rechteroever van de Loire. Door de talrijke steile en kronkelige straatjes, die op sommige plaatsen door trappen met elkaar zijn verbonden, en door de harmonieuze, oude gebouwen lijkt het alsof je in de Middeleeuwen bent.

Orléans is historisch een erg belangrijke stad geweest, vooral door de strategische ligging op het noordelijke uiteinde van de Loire. Het was een van de weinige steden met een brug over de rivier en werd door de inkomsten van tolgelden al snel een van de rijkste steden van Frankrijk.

Gien is vooral bekend om de aardewerkfabriek waar de Faïence de Gien wordt geproduceerd. Zo vind je in het dorpje ook het Château de Gien. Dit kasteel doet tegenwoordig dienst als het Internationaal Jachtmuseum. Je vindt hier dan ook een collectie over de jacht met schilderijen, keramiek, wandtapijten, trofeeën, jachtknopen en meer.

Download het KML bestand van deze Tour naar uw routeplanner of maak een nieuwe lijst aan in Google Maps.Laden Sie die KML-Dateien von diesem Tour in Ihren Routenplaner herunter oder speichern Sie eine neue Liste in Google Maps.

Villetour

Angers ist eine antike Stadt am Ufer des Fluss Maine. Diese Stadt ist seit der Römerzeit im Nordwesten des Landes wichtig. Heute ist es jedoch auch bekannt für die vielen Blumenmärkte, die in der Stadt stattfinden, und die Stadt wird auch als die blumigste Stadt Europas bezeichnet.

Saumur ist eine alte Stadt, die am besten für den Cadre Noir bekannt ist. Diese berühmte Fahrschule ist vergleichbar mit der spanischen Hofreitschule in Wien. Neben der Reitschule hat Saumur auch eine Ausstellung über Pferde im Musée du Cheval und eine Ausstellung über die Geschichte der Kavallerie im Musée de la Cavalerie.

Chinon ist einer der historischsten Orte der Loire. Die Stadt war bereits in der Römerzeit bewohnt und wurde im Mittelalter zu einer wichtigen Stadt. Die Altstadt ist gut erhalten und Chinon ist voller alter Fachwerkhäuser.

Tours hat eine lange Geschichte, von der noch viel zu sehen ist. Die Stadt wird auch Petit Paris genannt und ist sicherlich eine wunderschöne Stadt im Pays de la Loire. Die Stadt ist Ankunftsort des Radsportklassikers Paris - Tours bekannt, der jeden Herbst stattfindet.

Amboise ist eine kleine Stadt, die heutzutage am besten für ihren Wein bekannt ist. Früher war es die Heimatstadt der französischen Königsfamilie. Das Schloss von Ambois wurde im 15. Jahrhundert von der königlichen Familie gekauft und war nach einer umfassenden Renovierung eines der beliebtesten Häuser des französischen Adels.

Blois ist eine wunderschöne Stadt, strategisch günstig zwischen zwei Hügeln am rechten Ufer der Loire gelegen. Die zahlreichen steilen und verwinkelten Straßen, die an einigen Stellen durch Treppen verbunden sind, und die harmonischen alten Gebäude lassen Sie wie im Mittelalter erscheinen.

Orléans war historisch gesehen eine sehr wichtige Stadt, vor allem aufgrund seiner strategischen Lage am nördlichen Ende der Loire. Es war eine der wenigen Städte, die eine Brücke über den Fluss hatten, und wurde aufgrund der Mauteinnahmen bald zu einer der reichsten Städte Frankreichs.

Gien ist am bekanntesten für die Töpferei, in der die Faïence de Gien hergestellt wird. Im Dorf finden Sie auch das Château de Gien. Heute dient dieses Schloss als Internationales Jagdmuseum. Hier finden Sie auch eine Sammlung über die Jagd mit Gemälden, Keramik, Wandteppichen, Trophäen, Jagdknoten und vielem mehr.