TOPLokatie Jura

Le Corbusier Tour

Charles-Edouard Jeanneret, beter bekend als Le Corbusier, werd in 1887 geboren in La Chaux-de-Fond. Net als zijn tijdgenoten Frank Lloyd Wright en Mies van der Rohe ontbrak het Le Corbusier aan een formele opleiding tot architect. Hij voelde zich aangetrokken tot de beeldende kunst en in 1900 begon hij met een opleiding aan de Kunstacademie in La Chaux-de-Fond. Belangrijk voor zijn ontwikkeling als architect was zijn docent en mentor Charles L'Éplattenier, die de Zwitserse versie van de Art Nouveau creëerde, genaamd Style Sapin. Vanaf 1906 realiseerde hij zijn eerste bouwwerken - o.m. Villa Fallet en Villa Stotzer in La Chaux-de-Fond - en werd aanvankelijk sterk beïnvloed door de kunststijl van zijn leermeester Charles L'Éplattenier. In de jaren twintig ontwikkelde hij een stijl die gebruik maakte van gewapend beton om open ruimtes te creëren met niet-dragende gevels. In de jaren veertig begon hij te werken aan stadsplanning en ontwierp grote, betonnen modulaire gebouwen voor kantoren en appartementen. Het gigantische oeuvre en zijn principes van moderne architectuur en stadsplanning hebben Le Corbusier tot een van de grootste architecten van de 20ste eeuw gemaakt. Naast enkele bouwwerken van Le Corbusier, zijn er in onderstaande Google Maps een groot aantal Zwitserse bouwwerken opgenomen van bekende architecten die allen sterk beïnvloed zijn door Le Corbusier. Het oeuvre van Le Corbusier is toegevoegd aan het UNESCO-werelderfgoed.

Charles-Edouard Jeanneret, besser bekannt als Le Corbusier, wurde 1887 in La Chaux-de-Fond geboren. Wie seine Zeitgenossen Frank Lloyd Wright und Mies van der Rohe fehlte Le Corbusier die Ausbildung zum Architekten. Er fühlte sich von der bildenden Kunst angezogen und begann 1900 eine Ausbildung an der Kunst- und Designschule in La Chaux-de-Fond. Wichtig für seine Entwicklung als Architekt war sein Lehrer und Mentor Charles L'Éplattenier, der eine Schweizer Variante des Art nouveau entwickelte, genannt Style Sapin. 1906 realisierte er seine ersten Gebäude - darunter Villa Fallet und Villa Stotzer in La Chaux-de-Fond - und war zunächst stark vom Kunststil seines Lehrers Charles L'Éplattenier beeinflusst. In den 1920er Jahren entwickelte er einen Stil, bei dem Stahlbeton verwendet wurde, um Freiräume mit nicht tragenden Fassaden zu schaffen. In den 1940er Jahren begann er mit der Stadtplanung und entwarf große modulare Betongebäude für Büros und Wohnungen. Das gigantische Werk und seine Prinzipien der modernen Architektur und Stadtplanung haben Le Corbusier zu einem der größten Architekten des 20. Jahrhunderts gemacht. Neben einigen Gebäuden von Le Corbusier enthält Google Maps eine große Anzahl von Schweizer Gebäuden bekannter Architekten, die alle stark von Le Corbusier beeinflusst sind. Das Werk von Le Corbusier wurde zum UNESCO-Welterbe hinzugefügt.

Download het KML bestand van deze Tour naar uw routeplanner of maak een nieuwe lijst aan in Google Maps. Laden Sie die KML-Dateien von diesem Tour in Ihren Routenplaner herunter oder speichern Sie eine neue Liste in Google Maps.