TOPLokatie Jura

Art Nouveau Tour

De Europese architectuur en toegepaste kunst werden in de 19de eeuw beheerst door neoklassieke stijlen die gebaseerd waren op een vormentaal uit het verleden. Gebouwen en meubels vertoonden de vormen van de gotiek, barok of classicisme. Omstreeks 1890 hadden veel kunstenaars en ambachtslieden genoeg van deze neostijlen; zij bedachten een geheel nieuwe vormentaal. De naam van deze nieuwe stijl was - heel toepasselijk - Art Nouveau; in het Duits werd het Jugendstil genoemd. Kenmerkend zijn de asymmetrie, gebogen lijnen en de decoratiemotieven die zijn afgeleid van dieren, bloemen en planten. In de sierraden- en horlogewerkplaatsen in La Chaux-de-Fonds werd Art Nouveau een dominante vormstijl omdat de Europese en Amerikaanse clientèle hierom vroegen. Al snel bepaalde Art Nouveau ook de architectuur in La Chaux-de-Fonds, dat in de tweede helft van de 19de eeuw explosief groeide. De wandelroute van pakweg 8 kilometer laat u 50 pareltjes van Art Nouveau zien met ook de eerste bouwwerken van Le Corbusier, die geboren en getogen is in La Chaux-de-Fonds. Naast het Musée des Beaux-Arts, zou u ook het crematorium van La Chaux-de-Fonds moeten bezoeken; het is een unieke plek waar Art Nouveau en spiritualiteit samenkomen. Download de brochure.

Europäische Architektur und angewandte Kunst wurden im 19. Jahrhundert von neoklassischen Stilen dominiert, die sich auf einer Formsprache aus der Vergangenheit basierten. Gebäude und Möbel zeigten die Formen der Gotik, des Barock oder des Klassizismus. In den 1890er Jahren hatten viele Künstler und Handwerker genug von diesen Neostilen; Sie erfanden eine völlig neue Designsprache, Der Jugendstil oder Art nouveau. Charakteristisch sind die Asymmetrie, die geschwungenen Linien und die dekorativen Motive von Tieren, Blumen und Pflanzen. In den Schmuck- und Uhrenwerkstätten in La Chaux-de-Fonds wurde der Jugendstil zu einem dominanten Formstil, weil die europäische und amerikanische Kundschaft dies verlangten. Der Jugendstil bestimmte bald auch die Architektur in La Chaux-de-Fonds, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts explosionsartig wuchste. Die rund 8 Kilometer lange Wanderroute zeigt Ihnen 50 Juwelen des Jugendstils, darunter die ersten Gebäude von Le Corbusier, der in La Chaux-de-Fonds geboren und aufgewachsen ist. Neben dem Musée des Beaux-Arts sollten Sie auch das Krematorium von La Chaux-de-Fonds besuchen. Es ist ein einzigartiger Ort, an dem Jugendstil und Spiritualität zusammenkommen. Laden Sie die Broschüre herunter.

Download het KML bestand van deze Tour naar uw routeplanner of maak een nieuwe lijst aan in Google Maps. Laden Sie die KML-Dateien von diesem Tour in Ihren Routenplaner herunter oder speichern Sie eine neue Liste in Google Maps.