TOPLokatie Highlands

Mysterytour

De Calanais Standing Stones is een steencirkel en vergelijkbaar met Stonehenge, maar zeker 500 jaar ouder dan Stonehenge. De Calanais Standing Stones zouden volgens overlevering versteende reuzen zijn, die zich niet wilden bekeren tot het christendom. De Vikingen vermeden dit gebied omdat ze de stenen zagen als trollen.

De Fairy Glen is een sprookjesachtig gebied op het eiland Skye, gelegen bij het dorp Uig ('oo-eeg'). Zover het oog reikt, zie je een groene deken over ontelbare heuvels. Naar men zegt, wonen er feeën in de Fairy Glen.

Old Man of Storr is een enorme rotspartij en de legende vertelt het verhaal van een reus die op Skye lang geleden leefde, totdat hij viel en stierf. Oude Gaelic-stammen zagen in de rotspartij de fallus van de dode reus en vereerden dit als symbool van vruchtbaarheid.

Het mooiste kasteel van Schotland is voor velen het Eilean Donan Castle. Gelegen op een eiland op de punt waar drie grote zeearmen samenkomen werd het kasteel in de 13e eeuw gebouwd en aan het begin van de vorige eeuw herbouwd. Zeelieden geloofden dat er op het eiland zeemeerminnen leefden en regelmatig worden er geesten waargenomen.

De Clava Cairns zijn ronde graven uit het begin van de bronstijd, die vooral te vinden zijn rond Inverness. Men denkt dat het een manier was om de zonnewende te markeren. Lokale bewoners hebben theorieën over buitenaardse wezens die de cirkels gemaakt zouden hebben en één van de wildste theorieën is dat de Clava Cairns toegang geven naar een andere dimensie.

Het Loch Ness meer is bekend als de thuisbasis van het monster van Loch Ness. De vroegste waarneming van het mythische monster stamt uit de Middeleeuwen. Pas vanaf de jaren 1870 laat het monster zich regelmatig zien en de toeristenindustrie speelt hier handig op in.

Iona Abbey ligt op het eiland Iona, ten westen van Mull en is gesticht in de 6e eeuw door Sint-Columba. Hiervandaan werd het christendom verspreid over Schotland. Zestig koningen vonden er hun laatste rustplaats. De prachtige natuur, de duizendjarige geschiedenis en de sprookjesachtige zonsondergang staan garant voor een spirituele ervaring.

Glamis Castle is sinds de 14e eeuw het huis van het adellijke geslacht Strathmore en Kinghorne. Glamis was het ouderlijk huis van koningin-moeder Elizabeth II. Er doen heel wat legendes en verhalen de ronde over Glamis zoals het monster van Glamis, dat een vreselijk misvormd kind was dat de familie jarenlang verborgen hield voor de buitenwereld.

Kilchurn Castle stamt uit de 15e eeuw en de merktekens van de meestermetselaars komen voor een groot deel overeen met die van Rosslyn Chapel. Dit illustreert dat meestermetselaars vaak rondtrokken van bouwplaats naar bouwplaats. Velen geloven dat Kilchurn Castle wordt achtervolgd door ongelukkige geesten.

Loch Lomond is een fraai meer waar niet een mythisch monster woont zoals in Loch Ness, maar waar schotse feeën in de buurt wonen. Ze wonen in het mooiste dorp van Schotland, het fraaie Luss en natuurlijk wonen ze in Finnich Glen, een steile vallei, een paar mijl van Loch Lomond.

Stirling Castle is een van de grootste en belangrijkste kastelen in Schotland en eeuwen lang de residentie van Schotse koningen. De Koningsknoop, een geometrisch grondwerk in de tuinen bij het kasteel van Sterlin zou de beroemde Ronde Tafel van King Arthur zijn.

Linlithgow Palace was een van de belangrijkste verblijven van de Schotse koningen van het Huis Stuart in de 15e en 16e eeuw. Er bestaan enkele spookverhalen over Linlithgow Palace. Zo zou er regelmatig een geest worden gezien die vanuit het paleis naar de nabijgelegen parochiekerk van St Michael loopt.

Rosslyn Chapel is in de 15e eeuw gebouwd en wordt vaak in verband gebracht met de Orde van de Tempeliers en de vrijmetselarij. De kapel wordt genoemd als kopie van de Bijbelse Tempel van Salomo en als mogelijke locatie van de Heilige Graal. In fictie is dit onder meer uitgewerkt in het boek de Da Vinci Code van Dan Brown.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageFinnich GlenCarousel imageCarousel imageCarousel image
Download het KML bestand van deze Tour naar uw routeplanner of maak een nieuwe lijst aan in Google Maps. Laden Sie die KML-Dateien von diesem Tour in Ihren Routenplaner herunter oder speichern Sie eine neue Liste in Google Maps.

Mysterytour

Die Calanais Standing Stones ist ein Steinkreis und vergleichbar mit Stonehenge, aber mindestens 500 Jahre älter als Stonehenge. Die Calanais Standing Stones sollen versteinerte Riesen sein, die nicht zum Christentum konvertieren wollten. Die Wikinger mieden dieses Gebiet, weil sie die Steine als Trolle sahen.

Das Fairy Glen ist ein Märchengebiet auf der Isle of Skye in der Nähe des Dorfes Uig ('oo-eeg'). Soweit das Auge reicht, sieht man eine grüne Decke über unzähligen Hügeln. Feen sollen im Fairy Glen leben.

Old Man of Storr ist ein riesiger Felsvorsprung und die Legende erzählt die Geschichte eines Riesen, der vor langer Zeit auf Skye lebte, bis er fiel und starb. Alte gälische Stämme sahen im Felsvorsprung den Phallus des toten Riesen und verehrten ihn als Symbol der Fruchtbarkeit.

Das schönste Schloss Schottlands ist für viele das Eilean Donan Castle. Das Schloss befindet sich auf einer Insel an der Stelle, an der sich drei große Flussmündungen treffen. Es wurde im 13. Jahrhundert erbaut und zu Beginn des letzten Jahrhunderts wieder aufgebaut. Seeleute glaubten, dass Meerjungfrauen auf der Insel lebten und regelmäßig werden Geister gesehen.

Die Clava Cairns sind runde Gräber aus der frühen Bronzezeit, die hauptsächlich in der Umgebung von Inverness zu finden sind. Es wird angenommen, dass die Clava Cairns die Sonnenwende markieren. Einheimische haben Theorien über Außerirdische, die die Kreise gebildet haben, und eine der wildesten Theorien ist, dass die Clava Cairns Zugang zu einer anderen Dimension bieten.

Loch Ness ist bekannt als die Heimat des Loch Ness Monster. Die früheste Mitteilung des mythischen Monster geht auf das Mittelalter zurück. Erst ab den 1870er Jahren zeigt sich das Monster regelmäßig und das ist natürlich sehr gut für die Tourismusbranche.

Die Iona Abbey befindet sich auf der Insel Iona westlich von Mull und wurde im 6. Jahrhundert von Saint Columba gegründet. Von hier aus verbreitete sich das Christentum in ganz Schottland. Dort fanden 60 Könige ihre letzte Ruhestätte. Die wunderschöne Natur, die tausendjährige Geschichte und die märchenhaften Sonnenuntergang garantieren eine spirituelle Erfahrung.

Glamis Castle ist seit dem 14. Jahrhundert die Heimat der Adligen Strathmore und Kinghorne. Glamis war das Elternhaus von Königinmutter Elizabeth II. Es gibt viele Legenden und Geschichten über Glamis, wie zum Beispiel das Monster von Glamis, das ein schrecklich deformiertes Kind war, das die Familie jahrelang vor der Außenwelt verborgen hielt.

Kilchurn Castle stammt aus dem 15. Jahrhundert und viele glauben, dass Kilchurn Castle von unglücklichen Geistern bewohnt wird.

Loch Lomond ist ein wunderschöner See, in dem kein mythisches Monster wie in Loch Ness lebt, sondern in dem schottische Feen in der Nähe leben. Sie leben z.B. in Schottlands schönstem Dorf Luss und natürlich in Finnich Glen, einem steilen Tal, wenige Kilometer von Loch Lomond entfernt.

Stirling Castle ist eine der größten und wichtigsten Burgen Schottlands und seit Jahrhunderten die Residenz schottischer Könige. Der King's Knot, eine geometrische Grundlage in den Gärten von Sterlin Castle, wäre der Ort für der legendäre König Artus und seine Ritter der Tafelrunde.

Der Linlithgow Palace war im 15. und 16. Jahrhundert eine der wichtigsten Residenzen der schottischen Könige des Hauses Stuart. Es gibt einige Geistergeschichten über den Linlithgow Palace. Zum Beispiel würde man regelmäßig einen Geist sehen, die vom Palast zur nahe gelegenen Pfarrkirche St. Michael lauft.

Die Rosslyn-Kapelle wurde im 15. Jahrhundert erbaut und ist oft mit dem Ritter der Templerorden und der Freimaurerei verbunden. Die Kapelle wird als Kopie von Salomos biblischem Tempel und als möglicher Ort des Heiligen Grals erwähnt (z.B. im Buch Sakrileg - The Da Vinci Code von Dan Brown).

DIY T-Shirts (not for sale)