Privacy

TopLokaties.eu bewaart of verzamelt geen data van u als u (nog) geen klant bij ons bent. Dat kan fysiek niet. We kunnen het nergens opslaan. En we hebben ook geen flauw idee wat we ermee zouden willen doen. Dus geen pop-ups, geen gedwongen 'opt-ins' en geen cookies. We vinden het zelf irritant, dus we gebruiken het niet. Wij doen ook niet aan cold-calls of e-mail spam. Dus als iemand ons vriendelijk vraagt ​​om onze niet-klantgegevens te laten zien, kunnen we hem of haar niets laten zien. Daarom, als u deze website van TopLokaties.eu gebruikt, dan verzekeren wij u dat wat er op úw computer gebeurt, op úw computer blijft! Onze website gebruikt zogenoemde functionele cookies (door derde partijen). De verzamelde data is geanonimiseerd en hierop is geen privacywetgeving van toepassing. En tot slot, bestanden die u op de website van TopLokaties.eu wilt downloaden, zijn altijd Google Secure Downloads. Veiligheid en privacy zijn hierbij onze uitgangspunten.

Hengelo, 2 mei 2018

Datenschutz

TopLokaties.eu speichert oder sammelt keine Daten von Ihnen, wenn Sie (noch) keine Kunde bei uns sind. Wir können es nirgendwo aufbewahren. Und wir haben keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Also keine Popups, keine erzwungenen Opt-Ins und keine Cookies. Wir finden es selbst ärgerlich, also benutzen wir es nicht. Wir machen auch keine Cold-calls oder E-Mail-Spam. Wenn uns jemand freundlich bittet, uns unsere Nicht-Kundendaten zu zeigen, können wir ihnen nichts zeigen. Wenn Sie die Website von TopLokaties.eu verwenden, versichern wir Ihnen daher, dass das, was auf Ihrem Computer passiert, auf Ihrem Computer bleibt! Wir verwenden sogenannte funktionale Cookies (von Dritten). Die gesammelten Daten sind anonymisiert und es gelten keine Datenschutzbestimmungen. Und schließlich sind Dateien, die Sie von der Website TopLokaties.eu herunterladen, immer Google Secure Downloads. Sicherheit und Datenschutz sind unsere Ausgangspunkte.

Hengelo NLD, 2. Mai 2018