Er zijn niet veel gebieden meer waar je orang-oetans in het wild kunt zien. Van oorsprong leefden ze in het grootste gedeelte van Zuidoost Azië. Maar dat was vroeger: inmiddels komen we deze bijzondere dieren alleen nog maar tegen op de eilanden Borneo en Sumatra. Op Borneo wordt de orang-oetang ernstig bedreigd door een combinatie van houtkap, bosbranden en de aanleg van plantages. Sinds 1999 is hun aantal gehalveerd. Op Sumatra leven er naar schatting nog maar 15.000 orang-oetans, vooral in het Gunung Leuser National Park - onderdeel van het Werelderfgoed ‘tropisch regenwoud van Sumatra’. Wij ondersteunen het Global Heritage Fund en het Wereld Natuur Fonds voor het behoud van het leefgebied van de orang-oetang. Word ook donateur.

Es gibt nicht viele Orte, an denen man Orang-Utans in freier sehen kann. Ursprünglich lebte der Orang-Utan in den meisten Teilen Südostasiens. Aber das war damals: Jetzt leben diesen besondere Tiere nur noch auf den Inseln Borneo und Sumatra. Auf Borneo wird der Orang-Utan weiterhin ernsthaft bedroht durch eine Kombination von industrieller Holzeinschlag, Waldbränden und Plantagenbau. Ihre Zahl hat sich seit 1999 halbiert. Auf Sumatra gibt es nur noch 15.000 Orang-Utans, hauptsächlich im Gunung Leuser National Park - Teil des Weltkulturerbes "Tropischer Regenwald von Sumatra". Wir unterstützen der Global Heritage Fund und der World Wide Fund For Nature (WWF) zur Erhaltung des Lebensraums des Orang-Utans. Helfen Sie auch.

Leefgebieden orang-oetans in Indonesië en Maleisië.Lebensraumgebiete von Orang-Utans in Indonesien und Malaysia.